Membrii Comisiei

Componența nominală a Comisiei de certificare a auditorilor de pe lîngă Consiliul de supraveghere publică a auditului

VIZIR Ala

consultant principal, Direcția politici financiare, Ministerul Finanțelor, Președinte al Comisie

LAZARI Liliana

doctor în științe economice, conferențiar universitar, șef al departamentului Contabilitate, audit și analiză economică, Academia de Studii Economice a Moldovei, vicepreședinte al Comisiei

BUȘMACHIU Eugenia

doctor în științe economice, conferențiar universitar, departamentul Finanțe și asigurări, Academia de Studii Economice a Moldovei

CEBOTARI Anna

doctor în științe economice, lector, facultatea Științe Economice, departamentul Contabilitate și Informatică Economică, Universitatea de Stat din Moldova

COJOCARU Svetlana

asistent universitar, șef adjunct al departamentului Ingineria Software și Automatică, facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, magistru în Tehnologii Informaționale, Universitatea Tehnică a Moldovei

GRIGOROI Lilia

doctor în științe economice, conferențiar universitar, decanul facultății Contabilitate, Academia de Studii Economice a Moldovei

LUȘMANSCHI Galina 

doctor în științe economice, conferențiar universitar, facultatea Științe Economice, departamentul Contabilitate și Informatică Economică, Universitatea de Stat din Moldova

MULIC Andrei

doctor în științe economice, conferențiar universitar, facultatea Științe Economice, departamentul Finanțe și Bănci, Universitatea de Stat din Moldova

ALEXA Corina

șef adjunct al Direcției politici fiscale și vamale, șef Secție legislație impozite indirecte, Ministerul Finanțelor

ȘEVCIUC Tatiana

doctor în științe economice, conferențiar universitar, facultatea Economie, catedra Contabilitate, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

TARLAPAN Artur

lector universitar, facultatea de Drept, departamentul Drept privat, Universitatea de Stat din Moldova

OBREJA Cristina

specialist superior al Consiliului de supraveghere publică a auditului, secretar al Comisiei