Decizii

Decizia nr. 30 din 07 decembrie 2023 privind aprobarea Planului de activitate al I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului pentru anul 2024  (publicat la 07 decembrie 2023)

Decizia nr. 29 din 24 noiembrie 2023 privind suspendarea activității de audit efectuate de către entitatea de audit ,,CONTOFIX” SRL (publicat la 06 decembrie 2023)

Decizia nr. 28 din 24 noiembrie 2023 privind suspendarea activității auditorului Bugan Corneliu (publicat la 06 decembrie 2023)

Decizia nr. 27 din 24 noiembrie 2023 privind aprobarea Informației privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului pentru anul 2022 (publicat la 06 decembrie 2023)

Decizia nr. 26 din 24 noiembrie 2023 privind aprobarea Informației privind piața serviciilor de audit pentru anul 2022 (publicat la 06 decembrie 2023)

Decizia nr. 23 din 13 iunie 2023 privind aplicarea măsurii disciplinare entității de audit „UNSERV-AUDIT” SRL și auditorului Mihalachi Angela (publicat la 01 august 2023) 

Decizia nr. 25 din 24 iulie 2023 privind aprobarea planului semestrial de control extern al calității auditului pentru semestrul II, anul 2023 (publicat la 24 iulie 2023)

Decizia nr. 24 din 13 iunie 2023 cu privire la modificarea Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în audit aprobate prin Decizia Comitetului de supraveghere a auditului nr. 15/2019 (publicat la 15 iunie 2023)

Decizia nr. 22 din 11 aprilie 2023 privind suspendarea activității auditorului Mînzăraru Diana (publicat la 12 aprilie 2023)

Decizia nr. 11 din 28 februarie 2023 privind aplicarea măsurii disciplinare entității de audit ,,JUST-AUDIT” SRL și auditorilor (publicat la 07 aprilie 2023)

Decizia nr. 12 din 28 februarie 2023 privind aplicarea măsurii disciplinare entității de audit ,,ALEXVAL AUDIT” SRL și auditorului (publicat la 07 aprilie 2023)

Decizia nr. 20 din 28 martie 2023 privind recunoașterea experienței acumulate în domeniul economic sau în cel juridic pentru scutirea de la stagiul în audit (publicat la 29 martie 2023)

Decizia nr. 19 din 28 martie 2023 privind recunoașterea experienței acumulate în domeniul economic sau în cel juridic pentru scutirea de la stagiul în audit (publicat la 29 martie 2023)

Decizia nr. 18 din 28 martie 2023 privind recunoașterea experienței acumulate în domeniul economic sau în cel juridic pentru scutirea de la stagiul în audit (publicat la 29 martie 2023)

Decizia nr. 17 din 28 martie 2023 privind recunoașterea experienței acumulate în domeniul economic sau în cel juridic pentru scutirea de la stagiul în audit (publicat la 29 martie 2023)

Decizia nr. 16 din 28 martie 2023 privind recunoașterea experienței acumulate în domeniul economic sau în cel juridic pentru scutirea de la stagiul în audit (publicat la 29 martie 2023)

Decizia nr. 15 din 28 februarie 2023 privind recunoașterea experienței acumulate în domeniul economic sau în cel juridic pentru scutirea de la stagiul în audit (publicat la 02 martie 2023)

Decizia nr. 14 din 28 februarie 2023 privind încetarea activității auditorului Usataia Maria (publicat la 02 martie 2023)

Decizia nr. 13 din 28 februarie 2023 privind suspendarea activității auditorului Avtudov Diana ((publicat la 02 martie 2023)

Decizia nr. 06 din 28 februarie 2023 privind aprobarea Raportului de activitate al I.P. ,,Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2022 (publicat la 02 martie 2023)

Decizia nr. 09 din 04 mai 2022 privind aplicarea măsurii disciplinare auditorului Usataia Maria (publicat la 30 ianuarie 2023)

Decizia nr. 05 din 12 ianuarie 2023 privind suspendarea activității auditorului Ababii Loreta (publicat la 13 ianuarie 2023)

Decizia nr. 04 din 12 ianuarie 2023 privind suspendarea activității de audit efectuate de către entitatea de audit ,,AUDITEX” SRL (publicat la 13 ianuarie 2023)

Decizia nr. 03 din 12 ianuarie 2023 privind suspendarea activității auditorului Prisacar Tatiana (publicat la 13 ianuarie 2023)

Decizia nr. 02 din 12 ianuarie 2023 privind recunoașterea experienței acumulate în domeniul economic sau în cel juridic pentru scutirea de la stagiul în audit (publicat la 13 ianuarie 2023)

Decizia nr. 01 din 12 ianuarie 2023 privind recunoașterea experienței acumulate în domeniul economic sau în cel juridic pentru scutirea de la stagiul în audit (publicat la 13 ianuarie 2023)

Arhiva decizii 2022
Arhiva decizii 2021
Arhiva decizii 2020
Arhiva decizii 2019