Anunț cu privire la concursul pentru selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului extern obligatoriu pentru anul 2023

Marți, 07 noiembrie 2023
Denumirea autorității contractante: Întreprinderea de Stat EDITURA ”STATISTICA”.

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor): mun. Chișinău, str. București 34, MD - 2001.

Numărul de telefon și persoana de contact: tel-fix. 022 274134, 022 274547, 062101201, 069765543.

Obiectul achiziției: Auditarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2023.

ANUNȚ

Miercuri, 01 noiembrie 2023
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante de specialist principal și contabil-șef din cadrul Consiliului de supraveghere publică a auditului cu începere de la 01 noiembrie 2023 . Mai multe informații găsiți pe pagina Funcții vacante.

Pagini