Anunț privind lansarea primului apel de propuneri în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 la 30 martie 2023

Joi, 06 aprilie 2023
Obiectivul strategic al Programului este „îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile Bazinului Mării negre prin creșterea economică sustenabilă și protecția în comun a mediului”. Pentru a realiza obiectivul strategic, în procesul de programare a Programului, potențialii beneficiari au selectat următoarele Obiective de politici (OP) și obiective specifice (OS):

ANUNȚ

Miercuri, 05 aprilie 2023
Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 21 aprilie 2023, ora 09-00, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor. 

Persoanele fizice care au depus cerere de participare și sunt admiși la examen sunt obligate să achite plata pentru admiterea la proba scrisă, în mărime de 2340 lei, în termen de până la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.

Pagini