Anunț

Vineri, 10 noiembrie 2023
Instituția Publică „Consiliul de supraveghere publică a auditului” vă informează că la data de 24 noiembrie 2023, ora 09-00, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor. 

Persoanele fizice care au depus cerere de participare și sunt admiși la examen sunt obligate să achite plata pentru admiterea la proba scrisă, în mărime de 2340 lei, în termen de până la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.

Rechizitele bancare:
IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chișinău - bugetul de stat
Cod IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Locul desfășurării examenului este str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni nr. 61, în incinta Blocului A al Academiei de Studii Economice din Moldova, etaj 9, sala 904.